Количка
0 артикула
 
Избрани продукти
 

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. menora-press.com е интернет сайт – електронен каталог на фирма Менора Прес ЕООД , гр.Добрич . Този интернет сайт има за цел да представи продуктите и услугите, които фирмата предлага на пазара.

2. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

3. Менора Прес ЕООД си запазва правото да извършва промени в условията за ползване без предварително известие.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1. За да поръчате продукти от сайта трябва да се регистрирате. Менора Прес ЕООД се ангажира да не разпространява информацията с личните Ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.

2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържаща се в техния профил.

3. Менора Прес ЕООД си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

4. Менора Прес ЕООД си запазва правото сроковете на доставка да се уточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката. Менора Прес ЕООД не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез заявка или поръчка или с доставка за определен период и не са налични в склада на фирмата.

5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на автора, снимка и цена.

6. Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка и плащането.

7. При поръчка потребителят посочва брой книги от едно заглавие. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

8. Поръчването на стоката става през интернет сайта на няколко етапа.

а. Избирате от електронния каталог желания продукт и натискате бутона "в кошницата". Така продукта е добавен в Вашата кошница.( количка).

б. Попълване на формата за обратна връзка и кликване върху бутона поръчай

9. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Менора Прес ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail.

10. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

11. Чрез натискане на бутона "поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Менора Прес ЕООД , съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

12. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Менора Прес ЕООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на избрания Превозвач.

4. Менора Прес ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3.При скрит дефект на продукта той може да бъде върнат чрез куриер за сметка на Менора Прес ЕООД, след което ще му бъде изпратен нов продукт.

4. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение Менора Прес ЕООД . Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на Менора Прес ЕООД .

3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

 5. В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. Менора Прес ЕООД не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. Менора Прес ЕООД си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език. При проблеми и жалби, използвайте формата за връзка с нас.

ОТГОВОРНОСТИ

1. Менора Прес ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. Менора Прес ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3. Менора Прес ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Менора Прес ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна menora-press.com

4. Менора Прес ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5. Менора Прес ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6. Менора Прес ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7. Менора Прес ЕООД се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.